Udhëtimi përmes aeroportit tonë ju lë me përvojë të madhe në kujtesën tuaj. Punonjësit e trajnuar mirë në shërbimin e pranimit të udhëtarëve japin më të mirën e tyre për t’ju bërë të ndjeheni klientë të vlefshëm.

Relacionet

Prishtina
Tirana
Skopje


Zürich - Antalya Antalya - Zürich
Prishtina-Zürich Zürich - Prishtina
Prishtina - Antalya Antalya - Prishtina
Prishtina - Basel - Mulhouse Mulhouse- Prishtina
Prishtina - Düsseldorf ⇔ Düsseldorf - Prishtina
Prishtina - Frankfurt&Main Frankfurt&Main- Prishtina
Prishtina - Hamburg ⇔ Hamburg -Prishtina
Prishtina - Hannover    Hannover -Prishtina
Prishtina - Köln&Bonn ⇔  Köln&Bonn - Prishtina
Prishtina - München   München - Prishtina
Prishtina - Nürnberg   Nürnberg - Prishtina
Prishtina - Paderborn ⇔ Paderborn -Prishtina
Prishtina - Stuttgart   Stuttgart - Prishtina