Udhëtime me anije përmes detit Adriatik me kompanit prestigjioze dhe te njohura

Relacionet

Ancona - Durazzo   Durazzo - Ancona

Bari - Durazzo ⇔  Durazzo - Bari

Durazzo - Ancona ⇔ Ancona - Durazzo

Durazzo - Bari  Bari - Durazzo

Durazzo-Trieste ⇔ Trieste - Durazzo

Trieste-Durazzo   Durazzo - Trieste