Perveq siguris, komoditetit ne permes udhtimeve me Autobus ju sigurojm që do të arrini për një kohë shum të shkurtë në destinacionin e juaj.

Relacionet

Zürich ⇔ Kosovë ⇔ Zürich 

Prishtinë - Gjeneva ⇔  Gjeneva - Prishtinë

Prishtinë -Lozana ⇔ Lozana - Prishtinë

Prishtinë -Berni ⇔  Berni - Prishtinë

Prishtinë -Cyrihu ⇔  Cyrihu - Prishtinë

Prishtinë -Lucerni ⇔  Lucerni - Prishtinë